Ing. Petr Žák, Ph.D.

Články

Energetická náročnost osvětlovacích soustav

Ing. Petr Žák, Ph.D.

Problematice energetické náročnosti a úspor elektrické energie je pozornost věnována již řadu let. V posledním desetiletí se v důsledku diskuze o globálním oteplování a jeho dopadech zvýšil tlak na rychlejší zavádění postupů týkajících se snižování energetické náročnosti budov a jejího hodnocení do…