doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Články

Vitruvius o denním světle

Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Význam osvětlení denním světlem si uvědomovali lidé už ve starověku. Toto vědomí bylo silné i proto, že umělé osvětlení bylo v té době nedokonalé, neboť mohlo být zajišťováno pouze spalováním organických přírodnin.

alt

Poznámka k přesnosti měření denního osvětlení

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Poznámka k přesnosti měření denního osvětlení doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 1. Úvod – nejistoty měření podle ČSN 361100-2Měření denního osvětlení se provádí současně dvěma luxmetry. Jedním se měří osvětlenost E (lx) v daném místě a druhým horizontální exteriérová osvětlenost EH (lx)…