doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Články

Software pro výpočet energetické náročnosti budov

Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda V příspěvku jsou úvodem stručně popsány základní principy výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a souvisejících evropských norem. Dále jsou komentovány možnosti programu Energie určeného pro hodnocení energetických bilancí budov a…