Články

Ozeleněné šikmé a strmé střechy – zkušenosti z praxe

Dr. Gunter Mann

Většinu ozeleněných střech představují střechy ploché do sklonu 5 stupňů, podíl střech s větším sklonem je oproti tomu malý a strmé ozeleněné střechy jsou spíše raritou. Přitom právě u rodinných domů a v ekologické výstavbě jsou šikmé střechy nejběžnější a hrají velkou roli. Co říkají směrnice o…

Každopádně střešní substrát

Dr. Gunter Mann

Od chvíle, kdy se ozeleňování střech stalo ekonomicky zajímavým oborem, dostávají se do středu zájmu střešní substráty. Substrát představuje v celkové ceně vegetačního souvrství nejen podstatnou část nákladů na materiál a personál ale podílí se také nejvíce na zatížení stavební konstrukce, kromě…

Statika - zelená střecha nemusí být přítěží

Dr. Gunter Mann

Jedním z nejčastěji uváděných důvodů proti ozeleňování střech je dodatečné zatížení vegetačním souvrstvím, které musí střešní konstrukce nést. U hmotnosti vegetačního souvrství je třeba mít na zřeteli různé aspekty. Pro statika je při návrhu a dimenzování konstrukce ve většině případů důležitá…

Indonézia a strechy

Střechy, fasády, izolace 7-8/2009

Indonézia je zem tisícok rôznorodých ostrovov. Pri návšteve tejto krajiny určite každého, ako aj mňa, na prvom mieste prekvapí domorodé obyvateľstvo, svojrázne pamiatky dávnovekých kultúr, dodnes žijúca tradícia umeleckého prejavu, množstvo sopiek a nádherná príroda so zelenými ryžovými poliami. Je…

Střechy v jihovýchodní Asii

Střechy, fasády, izolace 7-8/2009

Tak vás opět vítám při čtení mého, snad již tradičního prázdninového seriálu o střechách z přírodních i nepřírodních materiálů ze vzdálenějších a pro některé z vás i více či méně exotických koutů světa. Tentokráte bych vás rád seznámil se střechami v jihovýchodní Asii, resp. v pěti zemích tohoto…

Netradiční šikmé "zelené" střešní pláště

Ing. Marek Novotný

Reportáž o netradičních šikmých "zelených" střešních pláštích vznikla v místě, kde člověk je spjat s přírodou tak, jako je neoddělitelný např. monitor s klávesnicí. Jak vznikají střechy v exotické Srí Lance, Vám přiblíží článek Ing. Marka Novotného.   Netradiční šikmé "zelené" střešní pláště…

Užitné trávníky na střechách

Ing. Jitka Dostálová

Chce-li mít zákazník na střeše „trávu“, musí se odborník okamžitě ptát jakou – neboť pod pojmem „tráva“ může být míněna jak extenzívní zeleň, tak i intenzívní a obě tyto varianty se výrazně liší v požadavcích na konstrukci souvrství a také na údržbu. Základní otázkou je, zda chce mít investor na…

Základy navrhování zelených střech

Ing. Jitka Dostálová

Přednosti a význam zelených střechJeště před několika lety se na zelené střechy pohlíželo s určitou skepsí, postupně však v tomto způsobu nahlížení došlo k zásadnímu obratu a zelené střechy dnes nacházejí široké uplatnění. Již v roce 2003 bylo ozeleněno přibližně 12 milionů čtverečních metrů…

Plechová tašková krytina a její ochrany povrchu

Ing. Antonín Parys

Plechová tašková krytina je na českém stavebním trhu poměrně často zastoupeným druhem střešního materiálu, který na našem území nemá dlouhou tradici, s ohledem na první takto realizované střechy na počátku 90. let minulého století. V této tradici však nijak nezaostáváme za tzv. vyspělejším světem.…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné