Články

Užitné trávníky na střechách

Ing. Jitka Dostálová

Chce-li mít zákazník na střeše „trávu“, musí se odborník okamžitě ptát jakou – neboť pod pojmem „tráva“ může být míněna jak extenzívní zeleň, tak i intenzívní a obě tyto varianty se výrazně liší v požadavcích na konstrukci souvrství a také na údržbu. Základní otázkou je, zda chce mít investor na…

Základy navrhování zelených střech

Ing. Jitka Dostálová

Přednosti a význam zelených střechJeště před několika lety se na zelené střechy pohlíželo s určitou skepsí, postupně však v tomto způsobu nahlížení došlo k zásadnímu obratu a zelené střechy dnes nacházejí široké uplatnění. Již v roce 2003 bylo ozeleněno přibližně 12 milionů čtverečních metrů…

Plechová tašková krytina a její ochrany povrchu

Ing. Antonín Parys

Plechová tašková krytina je na českém stavebním trhu poměrně často zastoupeným druhem střešního materiálu, který na našem území nemá dlouhou tradici, s ohledem na první takto realizované střechy na počátku 90. let minulého století. V této tradici však nijak nezaostáváme za tzv. vyspělejším světem.…

Zámek v Litenčicích má novou střechu

Střechy, fasády, izolace 2/2009

Tvrz v Litenčicích u Kroměříže existovala již ve druhé polovině 14. století. Na barokní zámek byla přebudována v roce 1667. V druhé polovině 18. století odkázal poslední potomek rodu Thonsernů František Josef celé panství Františku Maxmilánu Podstatskému. Podstatští-Thonsernové drželi Litenčice do…

Střecha z břidlice v technologii dřevěného šindele

Střechy, fasády, izolace 2/2009

Město Liptovský Mikuláš je v historii zapsáno jako místo, kde byl v 17. století souzen a odsouzen Juro Jánošík. Hned na úvod se tedy vynořuje otázka: "Co může mít tento slovenský národní hrdina společného se střechami nebo fasádami v tomto městě?" Odpověd zní, že jedním z jeho soudců byl i zástupce…

Montáž plechových krytin tepelné izolace FOAMGLAS

Ing. Jan Vychytil

Všechny typy plechových krytin musí být mechanicky připevněny do únosného podkladu. Tento podklad je obvykle tvořen horním pláštěm dvouplášťové střechy nebo se musí krytina kotvit až do nosné konstrukce střechy. První varianta vyžaduje vytvoření komplikované a rizikové dvouplášťové konstrukce,…

Bezpečnost práce na střechách - stále opomíjené téma

Ing. Mojmír Klas, CSc.

Největším omylem, který se ve stavební praxi vyskytuje je, že bezpečnost práce na střechách je spojena pouze s prováděním vlastní výstavby. Plně se zapomíná, že na střechy je nutné vstupovat i po jejím dokončení a to, ať již při provádění běžné údržby a drobných oprav, tak i při pravidelné obsluze…

Krytiny na šikmých střechách z pohledu historického vývoje

Ing. Antonín Parys

1. Úvod referátu Vlastní historie střešních krytin začíná v okamžiku, kdy se předchůdce dnešního Homo sapiens postavil tzv. na vlastní nohy a začal hledat úkryt před nepřízní počasí. Je pak samozřejmé, že v tomto období byly jedinými krytinami nalezené přírodní materiály – dřevo a kámen. Po…

Nejčastější chyby při montáži střešních oken

Realizace staveb 2/2007

Instalace střešních oken do různých typů krytin šikmých střech se stala standardní součástí prací pokrývačských, klempířských a tesařských firem. Přesto se často setkáváme s montážními vadami. Následující článek poukazuje na nejčastější chyby a naznačuje způsob, jak se jich lze vyvarovat. Přestože…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné