Články

Časy se mění a střechy také

Střechy, fasády, izolace 2011

O kulturních hodnotách historických staveb a jejich přínosu pro kvalitu života společnosti pochybuje nejspíše málokdo. Pokud takovou stavbu vnímáme jako celek, pak nemůžeme zapomenout na její střechu. I ona je významnou součástí architektury, stavitelské historie a dokladem dobové šikovnosti…

Strecha s pohľadu energie (1. časť)

Střechy, fasády, izolace 11/2010

V rámci odbornej verejnosti nebola energia nikdy viac diskutovanou témou ako v poslednom období. Rastúci záujem o úspornosť energií budov sa prejavuje pozoruhodne veľkou účasťou na odborných konferenciách a seminároch s touto tématikou. Konečne začína byť viditeľný…

Jak zateplit střechu mezi a pod krokvemi?

Rockwool, a.s.

Střecha představuje ihned po fasádě zásadní zdroj úniků tepla z domu. Její izolaci je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Zateplením šikmé střechy můžeme výrazně snížit své účty za energie a zároveň získáme příjemné podkrovní prostory pro bydlení. Při výběru tepelné izolace vyvstává řada otázek…

Ozeleněné šikmé a strmé střechy – zkušenosti z praxe

Dr. Gunter Mann

Většinu ozeleněných střech představují střechy ploché do sklonu 5 stupňů, podíl střech s větším sklonem je oproti tomu malý a strmé ozeleněné střechy jsou spíše raritou. Přitom právě u rodinných domů a v ekologické výstavbě jsou šikmé střechy nejběžnější a hrají velkou roli. Co říkají směrnice o…

Každopádně střešní substrát

Dr. Gunter Mann

Od chvíle, kdy se ozeleňování střech stalo ekonomicky zajímavým oborem, dostávají se do středu zájmu střešní substráty. Substrát představuje v celkové ceně vegetačního souvrství nejen podstatnou část nákladů na materiál a personál ale podílí se také nejvíce na zatížení stavební konstrukce, kromě…

Statika - zelená střecha nemusí být přítěží

Dr. Gunter Mann

Jedním z nejčastěji uváděných důvodů proti ozeleňování střech je dodatečné zatížení vegetačním souvrstvím, které musí střešní konstrukce nést. U hmotnosti vegetačního souvrství je třeba mít na zřeteli různé aspekty. Pro statika je při návrhu a dimenzování konstrukce ve většině případů důležitá…

Indonézia a strechy

Střechy, fasády, izolace 7-8/2009

Indonézia je zem tisícok rôznorodých ostrovov. Pri návšteve tejto krajiny určite každého, ako aj mňa, na prvom mieste prekvapí domorodé obyvateľstvo, svojrázne pamiatky dávnovekých kultúr, dodnes žijúca tradícia umeleckého prejavu, množstvo sopiek a nádherná príroda so zelenými ryžovými poliami. Je…

Střechy v jihovýchodní Asii

Střechy, fasády, izolace 7-8/2009

Tak vás opět vítám při čtení mého, snad již tradičního prázdninového seriálu o střechách z přírodních i nepřírodních materiálů ze vzdálenějších a pro některé z vás i více či méně exotických koutů světa. Tentokráte bych vás rád seznámil se střechami v jihovýchodní Asii, resp. v pěti zemích tohoto…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné