Články

Současné řemeslo při opravách kulturních památek

časopis Střechy, fasády, izolace 9/2011

Nepřehlédnutelnou součástí našich měst i obcí jsou památkové objekty. Stavby, které se mohou chlubit bohatou historií, během níž jejich konstrukční i vizuální podoba doznávala mnoha změn. Ty byly často vynuceny nenadálými událostmi, například požáry. Změny a stavební úpravy se ovšem na památkách…

Problematika vlhkosti dřevěných lidových staveb (dokončení)

časopis Střechy, fasády, izolace 9/2011

Problematika vlhkosti u dřevěných lidových staveb (dokončení)Nadměrná vlhkost může u objektů dřevěných lidových staveb negativně působit na veškeré dřevěné konstrukce, kterými jsou tyto objekty tvořeny. Pokud některý z dřevěných prvků vykazuje nadměrnou vlhkost, hrozí u něj riziko napadení…

Naskenujte si vlhkost na střeše

Ing. Alena Georgiadisová, Střechy, fasády, izolace

Takto byl v lednu uveden článek, ve kterém jsme vás poprvé informovali o přístroji na nedestruktivní zjišťování vlhkosti pod povlakovými izolacemi, jímž disponuje expertní a projektová kancelář A.W.A.L., s. r. o. Následně jsme měli možnost prostřednictvím této kanceláře hovořit přímo se zástupci…

Úžlabí na horách

Materiály pro stavbu 5/2010

Úžlabí je nejcitlivější detail šikmé střechy a je vždy „tak trochu riziko“. U paty úžlabí protéká dvojnásobné množství vody než v okapní hraně střešní plochy, doba průtoku je delší, tlakový spád je menší. Voda přitékající do úžlabí z přilehlých střešních ploch mění skokem svůj směr a rychlost, což…

Poruchy staveb - kotvení krovů, 2. část

Ing. Ivo Petrášek

Ne vždy však lze provést kotvení do příčných stěn, protože v dispozičním řešení ani nejsou. Pak je možnost ukotvení pomocí šikmých táhel „skrytých“ do jiných konstrukcí (např. zábradlí apod.). Obvykle lze ovšem uplatnit princip železobetonové konstrukce, kde tlak místo betonu přenáší keramika a…

Poruchy staveb - kotvení krovů, 1. část

Ing. Ivo Petrášek

V současnosti naprostá většina bytové výstavby využívá prostor pod krovem jako obytné plochy. Vedle finančních důvodů (střecha musí být tak jako tak) hraje nezanedbatelný význam i určité „kouzlo“ obytných podkroví. Bohužel řada architektů se soustředí pouze na tvar krovu a dispozici půdní…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné