Články

Mikrobiologická koroze, efekt aktivního uhlí

Ing. Marek Novotný

Poruchy, které jsou představeny v tomto článku, se netýkají jedné unikátní fólie, jednoho unikátního výrobce a jedné unikátní stavby. Jedná se o obecný fenomén, který je nutno evidovat a bát se ho. Žijeme v problematické době, kdy máme dostatečné množství informací, známe mechanismy chování…

Hydroizolační stěrky v interiéru, část II.

Ing. Josef Pluhař

Doporučené provedení hydroizolací pro jednotlivé třídy zatížení: Třída zatížení vlhkostí I (FBK I) Bytová koupelna Spárování obkladu bez ohledu  na druh spárovací hmoty není klasifikováno jako vodotěsné, tzn. že i v bytových koupelnách je nutno dbát na provedení hydroizolace i pod sprchovou…

Hydroizolační stěrky v interiéru, část I.

Ing. Josef Pluhař

Úvod Hydroizolační stěrky jsou dnes běžně používaným materiálem ve stavebnictví. Bohužel však, snad v důsledku relativně krátké doby užívání, není jejich aplikace upravena v Česku žádnými předpisy, což vede v mnoha případech k vážným poruchám  stavebních děl. O něco dále jsou naši sousedé v…

Královská disciplína pokládky dlažeb a obkladů

Ing. Josef Pluhař

Plavecké bazény se považují za královskou disciplínu obkladačských prací. Stavby plaveckých bazénů kladou na všechny zúčastněné vysoké požadavky, které je možno úspěšně splnit, pokud nepřipustíme v projektování a provádění hydroizolací žádné kompromisy a zapojíme potřebné technické a obkladačské…

Někde tu teče..

Václav Bína

Při zběžné vizuální kontrole jedné terasy a vlhkých map v bytě ve stejné výškové úrovni bych se vsadil, že kdosi podcenil (odflákl) hydroizolaci na terase. Bližší průzkum však začne naznačovat další možnosti příčin zatékání. Jednou z nich je zatečení dešťových srážek do staré popraskané omítky…

Odvodnění užitného střešního pláště a teras

Ing. Petr Vlček

Odvodnění užitného střešního pláště – parkovacích střech nebo teras, propojovacích lávek a podobných objektů je totožné nebo často složitější jako odvodnění mostních objektů. Na tyto objekty působí stejné povětrnostní podmínky a ochrana staveb pod těmito plochami vystavenými povětrnostním situacím…

Připomenutí zimy

Marek Novotný - soudní znalec

V minulém roce a v letech předcházejících jsem měli množství sněhu o kterém lyžaři v současné době jenom sní.   Samozřejmě, že velké množství sněhu má, ale negativní důsledek důsledky ve stavebnictví.   Dominantní problematikou je statika, únosnost stavebních konstrukcí. První…

Konkrétní zkušnosti s kontrolou folií pomocí podtlaku

Václav Bína, Richard Rothbauer

O tom, že hydroizolaci lze považovat za nejdůležitější vrstvu ploché střechy asi není sporu. Je–li hydroizolace provedena odborně a kvalitně, podle dobrého návrhu a v souladu se všemi běžnými zvyklostmi, a není – li izolace z jakýchkoli důvodů poškozena, je vše v pořádku. Co však…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné