Články

Výhody izolací staveb z FPO

Petr Obdržálek

V úvodu je nezbytně nutné se zmínit o původu plastů, aby se daly pochopit vlastnosti jednotlivých materiálů používaných v izolacích střech a spodních částí staveb proti vodě.   Z ropy jsou vyráběny nejen pohonné hmoty, oleje, mazadla a mnoho dalších syntetických výrobků. Plasty představují…

Utěsnění prostupů inženýrských sítí hydroizolacemi

Zdeňka Spurná

V současné době budeme jen těžko hledat budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů důležité, lidé zjistí většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda…

Výztužná vložka hydroizolačního pásu

Marek Novotný

Zajišťuje pevnostní a elastické vlastnosti, současně tvoří výztužní strukturu zajišťující rozměrovou stabilitu hydroizolačního materiálu. Vložky limitují řadu vlastností výsledného hydroizolačního materiálu zejména pak elasticitu. Průtažnost živičných hmot bez výztužných vložek se pohybuje v…

Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály

Marek Novotný

Vodotěsné hydroizolace jsou pro velkou část stavebních objektů jedním z nejzásadnějších materiálů, který může v průběhu životnosti velmi ovlivnit výslednou hodnotu celého díla. Proto se nyní podívejme, jaké systémy vodotěsných izolací jsou nejčastější a jak si stojí dnes moderní stěrkové materiály …

Spoje asfaltových izolačních pásů

Jan Plachý

Úvod Článek se zabývá pevností spojů asfaltových pásů, u jednovrstvých systémů plochých střech, v závislosti na teplotě a čase. Laboratorní zkoušky pevností spojů byly provedeny dle  ČSN EN 13707 [2]. Jedná se o spoje v podélném směru, které jsou více namáhány a to díky silovými účinkům od…

Problematika přesahů nehomogenních hydroizolací

Jaroslav Brychta

Kvalitní natavení homogenních hydroizolací je mimo jiné spojeno s dlouhodobou spolehlivostí a vodotěsností jejich přesahů. Toto ovšem zdaleka nemusí platit u přesahů nehomogenních hydroizolací. Natavování přesahů u homogenních a nehomogenních hydroizolací je většinou spojeno s velmi odlišným…

Střešní pláště s vegetační vrstvou

Petr Obdržálek Fatra, a.s. )

Střechy s vegetační vrstvou  přispívají k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě. Významně přispívají ke zlepšování ovzduší, přispívají ke zpříjemňování životního prostředí, chrání stavební konstrukci, zadržují dešťové srážky, chrání podstřešní byty proti přehřívání a přispívají ke…

alt

Solární fotovoltaické systémy pro ploché střechy

Libor Vykydal

Hledání obnovitelných environmentálních zdrojů energie a podpora jejich využívání je v současné době jedním z předních politických témat jak orgánů EU tak i státních orgánů České republiky. Dochází k postupné harmonizaci českých zákonů s právem EU, v daném případě se Směrnicí Evropského parlamentu…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné