Články

Odvodnění užitného střešního pláště a teras

Ing. Petr Vlček

Odvodnění užitného střešního pláště – parkovacích střech nebo teras, propojovacích lávek a podobných objektů je totožné nebo často složitější jako odvodnění mostních objektů. Na tyto objekty působí stejné povětrnostní podmínky a ochrana staveb pod těmito plochami vystavenými povětrnostním situacím…

Připomenutí zimy

Marek Novotný - soudní znalec

V minulém roce a v letech předcházejících jsem měli množství sněhu o kterém lyžaři v současné době jenom sní.   Samozřejmě, že velké množství sněhu má, ale negativní důsledek důsledky ve stavebnictví.   Dominantní problematikou je statika, únosnost stavebních konstrukcí. První…

Konkrétní zkušnosti s kontrolou folií pomocí podtlaku

Václav Bína, Richard Rothbauer

O tom, že hydroizolaci lze považovat za nejdůležitější vrstvu ploché střechy asi není sporu. Je–li hydroizolace provedena odborně a kvalitně, podle dobrého návrhu a v souladu se všemi běžnými zvyklostmi, a není – li izolace z jakýchkoli důvodů poškozena, je vše v pořádku. Co však…

Hydroizolační foliové systémy Fatrafol

Josef Mach Fatra, a.s. )

Každý z nás si představí pod pojmem voda život. Ve stavebnictví je tomu ovšem naopak. Na většinu stavebních materiálů a konstrukcí má voda neblahý vliv a proto musíme tyto stavební konstrukce před ní chránit. Dalším pro nás nepříjemným a nežádoucím fyzikálním médiem, je radon. S radonem přicházíme…

alt

Výhody izolací staveb z FPO

Petr Obdržálek

V úvodu je nezbytně nutné se zmínit o původu plastů, aby se daly pochopit vlastnosti jednotlivých materiálů používaných v izolacích střech a spodních částí staveb proti vodě.   Z ropy jsou vyráběny nejen pohonné hmoty, oleje, mazadla a mnoho dalších syntetických výrobků. Plasty představují…

Utěsnění prostupů inženýrských sítí hydroizolacemi

Zdeňka Spurná

V současné době budeme jen těžko hledat budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů důležité, lidé zjistí většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda…

Výztužná vložka hydroizolačního pásu

Marek Novotný

Zajišťuje pevnostní a elastické vlastnosti, současně tvoří výztužní strukturu zajišťující rozměrovou stabilitu hydroizolačního materiálu. Vložky limitují řadu vlastností výsledného hydroizolačního materiálu zejména pak elasticitu. Průtažnost živičných hmot bez výztužných vložek se pohybuje v…

Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály

Marek Novotný

Vodotěsné hydroizolace jsou pro velkou část stavebních objektů jedním z nejzásadnějších materiálů, který může v průběhu životnosti velmi ovlivnit výslednou hodnotu celého díla. Proto se nyní podívejme, jaké systémy vodotěsných izolací jsou nejčastější a jak si stojí dnes moderní stěrkové materiály …

Spoje asfaltových izolačních pásů

Jan Plachý

Úvod Článek se zabývá pevností spojů asfaltových pásů, u jednovrstvých systémů plochých střech, v závislosti na teplotě a čase. Laboratorní zkoušky pevností spojů byly provedeny dle  ČSN EN 13707 [2]. Jedná se o spoje v podélném směru, které jsou více namáhány a to díky silovými účinkům od…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné