Články

Viaduc de Millau - nová chlouba Francie

redakce

Francie má novou unikátní stavbu - 14. prosince byl slavnostně otevřen silniční most přes údolí řeky Tarn poblíž malebného jihofrancouzského městečka Millau. Most, který se stavěl 38 měsíců, je v současnosti nejvyšším na světě. V místě nejvyššího mostního pilíře je výška od základů pilíře až po…

Fotoperličky

Michal Matějček

AKTUÁLNÍ SNÍMEK 27.11.2004 - Vstup do metraTak takto si poradili v německém Frankfurtě se zastřešením vestibulu jedné ze zastávek tamního metra...Zdroj, autor: Michal MatějčekZemě: NěmeckoOtevřít v originální velikosti Fotografie je určená pouze k osobnímu využití. Bez souhlasu autora či redakce…

Poruchy vzniklé špatným skladováním a manipulací

Marek Novotný

Při manipulaci a skladování je nutné, aby byla zachovávána základní pravidla slušného chování k hydroizolacím. V případě ignorace něktrých zásad dojed k nevratnému poškození izolačních materiálů. Obrázky v příloze ukazují důsledky špatného skladování asfaltových hydroizolačních pásů. Základní…

Výrobní poruchy hydroizolačních materiálů

Marek Novotný

Značné množství poruch hydroizolačních materiál a posléze i systémů vzniká již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby. Ne vždy je tento kontrolní mechanismus 100% účinný. Příčinou výrobních poruch může být: nevhodná konstrukce materiálů; nekvalitní suroviny; chyby kontroly…

Poruchy vzhledu – architektonické hledisko (kosmetické poruchy)

Marek Novotný

Střešní plášť je v podstatě pátou fasádou stavby, proto i tato část objektu by měla vypadat esteticky. V tomto případě jde zejména o estetický vzhled střešního pláště, který má samozřejmě přímý vztah s jeho životností:- Rovinnost, jak povrchu (hydroizolačního povlaku), tak i podkladu, který se…

Poruchy vyplývající z provozu a údržby a všeobecně se zacházením s hydroizolacemi

Marek Novotný

Slušně, s úctou a dobře bychom se měli chovat nejen k lidem, ale i svým věcem, či výsledkům práce své i někoho jiného. Proto i střešní plášť si zaslouží dobré zacházení... Pokud si sami postavíte rodinné domek, vydáte mnoho úsilí a každičký "šrám" vás bude hodně mrzet. Bohužel v naší malé zemi…

Poruchy z požárního hlediska

Marek Novotný

Požární hledisko se sice u střešních plášťů v současné době dominantně vztahuje k hydroizolačnímu povlaku, ale na celý střešní plášť včetně tepelné izolace a nosné konstrukce je přesto nutno hledět jako na komplex. Při požárech některých hydroizolačních a tepelně izolačních materiálů vznikají…

Poruchy vyplývající z volby rizikových technologií

Marek Novotný

V průběhu času se velmi měnil názor na rizikové technologie. V následujících řádcích se pokusíme o jejich výčet pro současnou dobu, který samozřejmě není úplný, ale odráží zkušenosti do roku 2002. Na našich střechách se objevuje mnoho různých technologií, které vybočují z běžného evropského…

Stavebně fyzikální poruchy

Marek Novotný

Stavebně fyzikální poruchy mohou mít příčiny v etapách navrhování nebo provádění. V průběhu životnosti střešních plášťů vznikají pouze v případě dramatických změn vnějších nebo vnitřních klimatických podmínek. Tyto poruchy vznikají: nedostatečným množstvím tepelných izolací v ploše a detailech.…

Poruchy vodotěsnosti hydroizolací

Marek Novotný

Poruchy vzniklé nekvalitním, či špatným projektovým řešením, porušením izolací v ploše i v detailech a v neposlední řadě i nekvalitní prací. Poruchy vodotěsnosti tedy lze rozčlenit do několika základních podskupin: PORUCHY VODOTĚSNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ volba rizikových…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné