Články

Bitumenové izolace jsou nejpopulárnější

redakce

V naší anketě zvolili čtenáři za nejpreferovanější hydroizolační systém bitumenové pásy (55% hlasujících). Je zajímavé, že jsou neustále v oblibě i pásy vyráběné z méně kvalitního oxidovaného asfaltu, které mají daleko horší vlastnosti. Pro tyto, cenově velice výhodné, materiály se…

ČSN 73 0532 - změna Z1

Marcel Pelech

ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky se po pěti letech doplňuje a mění. V květnu 2005 vyšla ZMĚNA Z1 v níž se mění Tabulka 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách. Na první pohled je …

Změny v požadavcích ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

Kateřina Aubrechtová

Úvod V březnu 2005 vydal Český normalizační institut Změnu Z1 k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Touto změnou dochází od dubna 2005 ke zpřísnění požadavků na některé stavební konstrukce. V následujícím článku jsou uvedeny nejdůležitější změny a odpovědi na nejčastější…

Užitné ploché střechy a terasy z hlediska akustiky

Marcel Pelech

V současné době se vlivem snahy o zatraktivnění dispozic nebo efektivnějšímu zhodnocení lokality stále častěji dostáváme do situace, kdy se chráněné prostory dostávají přes stropní konstrukci do kontaktu s veřejně využívanými prostorami typu pochozích střech, teras případně i pojížděných ploch.…

Problémy koordinace při realizaci střešních plášťů

Marek Novotný

Ve všech etapách přípravy staveb je nutná koordinace a to od projekčního řešení až po konečnou realizaci na stavbě. Již přípravné práce by měly být zpracovány tak, aby nebylo nutné na poslední chvíli řešit komplikované konstrukční detaily nebo rozebírat stavební konstrukce např. v důsledku toho, že…

Materiálová odolnost proti UV záření

Ivo Ušák

Rozdíl mezi kvalitně a nekvalitně vyrobeným šindelem může být i v odolnosti materiálu vůči účinkům UV záření. Živičný šindel musí být vyroben a upraven z takové živičné směsi, aby tato měla schopnost odolávat účinkům UV záření po celou dobu předpokládané a očekávané životnosti krytiny.Průvodním…

Problematika pokládání litého asfaltu na pěnové sklo

Richard Rothbauer

V průběhu loňského roku měla firma A.W.A.L.s.r.o. možnost dlouhodobě sledovat pokládku litého asfaltu na stavbě obchodně společenské centra „Galerie Vaňkovka v Brně“. Litý asfalt byl předepsán jako ochranná vrstva hydroizolací ve dvou různých skladbách střešních konstrukcí, a to skladby zateplené…

Svět knihy 2005

Marek Novotný

Výstava Svět knihy 2005 se konala v Průmyslovém paláci na pražském holešovickém výstavišti ve dnech 5. až 8. května 2005. Jednalo se již o 11. mezinárodní knižní veletrh a literární festival, jehož pořadatelem je Svaz českých knihkupců a nakladatelů a spolupořadatelem hlavní město Praha. Na…

Odvlhčování staveb

redakce

Základní monografie oboru, která popisuje poruchy staveb a jejich jednotlivých částí vlivem vysoké vlhkosti a souvisejících vlivů (salinity, dřevokazných škůdců, všech stavebních problémů apod.) a zejména se zabývá způsoby - stavebními i dalšími metodami - vedoucími ke snížení vlhkosti ve stavbách.…

Nový web izolace.cz

redakce

Od letošního května je pro vás spuštěna nová verze portálu www.izolace.cz. Celý web se zásadním způsobem změnil tak, aby všem náštěvníkům poskytnul maximum odborných informací v co nejpřehlednější formě. Na portálu jsou zachovány všechny rozsáhlé databáze s informacemi o specializovaných firmách v…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné