Články

Využití pěnového skla v provozních střechách

Jan Vychytil

1. Úvod Pěnové sklo je tepelně izolační materiál na bázi skla, který se svými doplňkovými vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Díky svým unikátním vlastnostem, především extrémně vysoké pevnosti v tlaku spojené s nestlačitelností, je tento materiál ideální tepelnou izolací…

Poruchy nevětraných střech se sklony 5° až 25°

Antonín Parys

Na poli obchodním se v nedávné době začala vést válka, jestli je větraná střecha lepší než střecha nevětraná. Hlavně v posledním období se s přísunem nových materiálů tyto otázky znovu a znovu vynořují. Náš malý příspěvek na toto téma se týká problémů nevětraných střech nebo málo a nevhodně…

Poruchy šikmého střešního pláště půdní vestavby

František Kulhánek

1.   ÚvodPůdní vestavby jsou jedním z nemnoha způsobů, jak za relativně přijatelných ekonomických podmínek získat nové kvalitní byty, často rozměrově, dispozičně i konstrukčně nadstandardní. Realizace půdních vestaveb však přináší řadu úskalí (jak ve fázi projektové tak i realizační),…

Nová ČSN 73 0527 Akustika

Marcel Pelech

ČSN 73 0527 stanovuje hlavní zásady pro projektování a realizaci uzavřených prostorů pro kulturní účely, prostorů ve školách a prostorů pro veřejné účely. Platí pro nově zřizované, rekonstruované nebo adaptované prostory, v nichž kvalita poslechových podmínek či akustická pohoda hraje významnou…

ČSN EN ISO 140-14 – vzduchová a kročejová neprůzvučnost

redakce

ČSN EN ISO 140 – „Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách“ je předpisem o měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v budovách. Tento dokument obsahuje popis zvukově izolačních měření pro netypické situace v budovách, které…

Rekonstrukce plochých střešních plášťů

Michal Matějček

Žádná konstrukce ve stavebnictví není věčná a v určitém časovém cyklu vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale i systémové opravy a nakonec celkovou rekonstrukci. U plochých střešních plášťů tomu není jinak. Nejčastějším důvodem pro rekonstrukci je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy a…

Izolace proti radonu - díl 2.

Martin Jiránek

Příručka, kterou si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz na konci stránky, je určena pro vlastníky a uživatele domů, v nichž byla zjištěna mírně zvýšená koncentrace radonu a jeho produktů přeměny (tzv. ekvivalentní objemová aktivita v rozmezí do 300 Bq/m3). Uvádí základní informace o radonu a o…

Izolace proti radonu - díl 1.

Martin Jiránek

Příručka, kterou si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz na konci stránky, pojednává o ochraně nových staveb prostřednictvím protiradonové izolace. Tomuto tématu byla dána přednost proto, neboť protiradonová izolace je opatřením nejčastějším a tvoří i základní díl opatření kombinovaných. Vytvořit…

Součinitel postupu tepla ploché střechy

redakce

V návaznosti na nedávno publikovaný článek ke změně normy ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, jsme vám nabídli možnost hlasovat v anketě na téma "požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla Un pro ploché střešní pláště dle ČSN 73 0540 z 04/2005." Hlasující měli možnost…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné