Články

Energetický přínos zasklení lodžií

Ing. Jaroslav Šafránek

    Lodžie v objektech panelové výstavby se realizovaly u stavebních soustav T 08 B či G 57 po roce 1965. Hlavním důvodem bylo jednak zvětšení užitného prostoru bytů a zlepšení architektonického vzhledu fasád objektů.  Již v rámci projektových prací a typizace nových stavebních…

O problematice zateplování podkroví

Článek z časopisu Střechy, fasády, izolace

Od roku 2002 zaznamenáváme značné změny v oblasti tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a poža­davcích na ně. Zpřísňují se nám požadavky na snižování energetických ztrát stavebními konstrukcemi, zdražují se energie a citelně začí­náme pociťovat tlak na úsporu energií. Koncový…

Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb

Článek z časopisu Střechy, fasády, izolace

Projektová dokumentace je nedílnou součástí každého stavebního díla. Se stále přísnějšími legislativními i normovými požadavky nabývá na významu řešení budovy z hlediska tepelně technického a energetického. Koncepční přístup k takovémuto řešení, stavebně technická a energetická koncepce budovy, se…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné