Články

Energetický přínos zasklení lodžií

Ing. Jaroslav Šafránek

    Lodžie v objektech panelové výstavby se realizovaly u stavebních soustav T 08 B či G 57 po roce 1965. Hlavním důvodem bylo jednak zvětšení užitného prostoru bytů a zlepšení architektonického vzhledu fasád objektů.  Již v rámci projektových prací a typizace nových stavebních…

O problematice zateplování podkroví

Článek z časopisu Střechy, fasády, izolace

Od roku 2002 zaznamenáváme značné změny v oblasti tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a poža­davcích na ně. Zpřísňují se nám požadavky na snižování energetických ztrát stavebními konstrukcemi, zdražují se energie a citelně začí­náme pociťovat tlak na úsporu energií. Koncový…

Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb

Článek z časopisu Střechy, fasády, izolace

Projektová dokumentace je nedílnou součástí každého stavebního díla. Se stále přísnějšími legislativními i normovými požadavky nabývá na významu řešení budovy z hlediska tepelně technického a energetického. Koncepční přístup k takovémuto řešení, stavebně technická a energetická koncepce budovy, se…

Environmentálně efektivní materiály pro stavební konstrukce

Jan Růžička

1. Úvod Snižování energetické náročnosti staveb je dosud spojováno především se snížením potřeby energie na vytápění či chlazení, větrání, popř. energie spojené s provozními zařízeními v budovách. Tento pohled však nezohledňuje energii nutnou na výrobu stavebních materiálů, jejich dopravu na…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné