Články

Problematika ochrany plechové krytiny

Střechy, fasády, izolace 3/2008

Plechová střecha, respektive plechová krytina vzbuzuje u laické veřejnosti vždy značné množství otázek. Jak dlouho vydrží? Nebude rezivět? Udrží se barva a nezmění svůj odstín? Bude se na ni chytat mech? To je jen část otázek, které kladou zájemci o střechu v podstatě všem dodavatelům těchto druhů…

Regenerace panelových domů musí pokračovat

Stavokonzult

Rekordních 370 delegátů se účastnilo III. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY, zaměřené na sanaci obvodových plášťů, lodžií a střech. Konferenci za odborné garance Centra stavebního inženýrství a. s. Praha, pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele SFRB, pořádala…

Tremco illbruck kupuje Prosytec, Francie

Akvizicí společnosti Prosytec SAS, předního výrobce tmelů pro izolační skla, Tremco illbruck International posiluje svoji tržní pozici v Evropě. Zákazníci z této transakce budou mít prospěch díky zvětšení trhu a  technickým znalostem rozšířené firmy. Tremco illbruck International oznamuje…

Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě tepelněizolačních materiálů

Materiály pro stavbu 9/07

Poptávka po tepelněizolačních materiálech na materiálovém trhu ČR v posledních letech enormně rychle roste. Tuto skutečnost má za následek zpřísňování legislativních požadavků v oblasti tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí, proces revitalizace a zateplování bytových i rodinných domů…

Řádná montáž oken, část II.

Tremco illbruck s.r.o.

MATERIÁLY Obecně lze jako těsnicí materiál použít vybraných vhodných tmelů, prefabrikovaných provazů, pruhů, fólií, lepicích pásek nebo speciálních profilů. Neprodyšné a naopak pro exteriér vodě a povětrnosti odolné pásky či fólie se mohou skládat například z plastů, hliníku, elastomerů, živičného…

Řádná montáž oken, část I.

Tremco illbruck s.r.o.

ÚVOD Je celá řada detailů na stavbách, které zdánlivě nevyžadují naši pozornost a v řadě případů posléze dochází k řadě objevujících se závad během užívání budovy díky benevolenci, nevědomosti či záměru “ušetřit“ finanční prostředky při realizaci. Tento článek obsahuje řadu doporučení a vysvětlení,…

Konference Izolace 2008

Redakce

Dne 24. ledna se konal již devátý ročník konference IZOLACE 2008 pořádaný společností A.W.A.L. s.r.o.. Letos přinesl oproti létům minulým několik změn i nových nápadů. Konference byla letos pouze jednodenní záležitostí, což jí však nijak neubralo na zajímavosti a její podtitul „ Izolace v…

Pozvánka na 1. vzdělávací konferenci o návrhu kotvení dle metodiky ETAG

Tremco illbruck s.r.o.

Společnost Tremco illbruck s.r.o. si Vás dovolujeme  tímto pozvat na 1. vzdělávací konferenci o návrhu kotvení dle metodiky ETAG. Hlavním přednášejícím bude Dipl.Ing. Peter Schmidt ze společnosti MKT. Odborným garantem bude Prof.Ing. František Wald, CSc.. Konference se koná 7.února 2008,…

Pojízdné střešní pláště, řešení vodotěsných izolací

Ing. Marek Novotný

V následujícím textu bych rád představil technické možnosti řešení pojízdných střešních plášťů. V současné době jsou místa pro parkování mimořádně důležitá. Prakticky žádný velký obchodní celek nemůže existovat bez dostatečného množství parkovacích míst a proto je nutné umisťovat parkoviště všude,…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné