Články

Zelená úsporám - novinky a technická podpora

Ing. Kateřina Ullmannová, A.W.A.L. s.r.o.

V uplynulých dnech došlo k aktualizaci podmínek dotačního programu MŽP Zelená úsporám. Jako nejzásadnější vidíme změnu podmínek dotačního titulu, nově platných od 17.8.2009, které umožňují potencionálním žadatelům výrazně vyšší šanci na úspěch včetně vyšší finanční podpory. Zásadní změny:• …

Posouzení spodní stavby panelového objektu z hlediska stavební tepelné techniky

Střechy, fasády, izolace 12/2008

V dnešní době narůstajících cen energií se začínají klást čím dál tím větší požadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z možností omezení ztrát tepla je dodatečná tepelná izolace objektu, což nezávisí pouze na volbě druhu izolačního materiálu, ale také na řešení specifických detailů stavby.…

Software pro výpočet energetické náročnosti budov

Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda V příspěvku jsou úvodem stručně popsány základní principy výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a souvisejících evropských norem. Dále jsou komentovány možnosti programu Energie určeného pro hodnocení energetických bilancí budov a…

Průkaz energetické náročnosti budov

A.W.A.L. s.r.o., Ing. Iveta Vlčková

Na počátku bylo slovo… V případě Průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB), jenž je od 1.1.2009 povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení všech nových budov a některých rekonstrukcí, byla myšlenka a snaha uvést v praxi nutnost snížit spotřebu energie, a tak zmenšit zátěž…

Navrhování budov s ohledem na stavební tepelnou techniku

Ing. Kateřina Ullmannová

Nároky na energetickou úspornost budov jsou v současnosti dány nejen legislativními požadavky, ale také koncovými uživateli staveb tlačených neustále se zvyšujícími cenami energií.Současná legislativa je nastavena tak, aby při jejím dodržení bylo dosaženo energeticky vyváženého návrhu budovy spolu…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné