Články

Chytrou investicí do zateplení ušetříte až 30 000 Kč ročně za vytápění

Rockwool, a.s.

Dnes a denně se setkáváme ze všech stran s tipy, triky a radami, jak ušetřit. Nízkoenergetická a pasivní výstavba se skloňují snad ve všech pádech a celosvětové trendy stavebních materiálů se zaměřují na energeticky úsporné bydlení. Tepelné izolace hrají v celém procesu významnou roli a není žádnou…

Otvorové výplně v obytných domech a jejich trendy

Ing. Ivo Zeman

Letošní rok je ve znamení výrazných změn v přístupu státních podpor a pobídek pro uživatele, majitele, správce a další vlastníky ve smyslu oprav, respektive úprav svého bytového fondu. A zároveň ve znamení typického, českého chaosu a zmatku při jejich vyhlašování, respektive nastavení pravidel…

Solární soustavy a jejich energetické přínosy

Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Energetické zisky solarních tepelných soustav jsou závislé nejen na kvalitě použitých komponent (kolektory, zásobníky), ale také na celkovém návrhu plochy solárních kolektorů vzhledem potřebě tepla, která má být kryta.   Příspěvek Ing. Tomáše Matušky, Ph.D. si můžete přečíst zde (PDF…

Nové řešení tepelné izolace soklu

Ing. Ivo Petrášek

Projektanti a realizační firmy dnes stále častěji řeší detaily stavebních konstrukcí z hlediska ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Mnohá v současnosti prosazovaná „extrémní“ zateplování jsou přitom na hranici technicky přijatelného řešení navíc s nejistou finanční návratností a…

Moderní konstrukce zateplení podkroví

prof. Ing. Jan Krňanský, CSc.

Moderní konstrukce zateplení budov a jejich podkroví mají úzkou souvislost s kvalitou vnitřního prostředí, které těmito úpravami vytváříme. Příspěvek se zamýšlí nad těmito souvislostmi a nabízí jedno z možných řešení, využívající inovativní materiály a konstrukční přístupy ověřené v …

Legislativa v oblasti tepelné ochrany budov

Ing. Jiří Šála, CSc.

Přinášíme vám příspěvek Ing. Jiřího Šály, CSc., který zazněl na konferenci Izolace 2010, tentokráte věnovaný legislativě v oblasti tepelné ochrany budov. Příspěvek pojednává o aktuálním stavu norem v oblasti tepelné ochrany budov - stavební tepelné techniky a předpisů na ně navazujících. Informuje…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné