Články

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (2)

Ing. Marek Novotný, PhD.

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit.

alt

2. ročník Memoriálu Antonína Fajkoše

redakce

Časopis Střechy-Fasády-Izolace vyhlašuje 2. ročník soutěže pro studenty vysokých škol - Memoriál Antonína Fajkoše 2012 - o nejlepší studentskou práci zaměřenou na střechy. Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. byl uznávaným mezinárodním odborníkem na problematiku plochých i šikmých střech. Memoriál si…

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

redakce

Toto nařízení, které má celkový název Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů 26. března je platné od 1. dubna, tedy již jeden měsíc. Z hlediska…

Panel Plus

Mgr. Lucie Czechová

V letošním již druhém vydání časopisu PANEL PLUS, který je k dostání od 18. dubna v novinových stáncích, se dozvíte, jak zrekonstruovat byt, ukážeme vám různé varianty řešení přestavby nebo renovaci kuchyně, kterou zvládne každý kutil. Nebudou chybět ani informace pro Bytová družstva a…

TRIFLEX PRODETAIL - Specialista na ukončení a opravy

Ing. Karel Peterka

Nejen plošné těsnění, ale i řešení ukončení a detailů rozhoduje o těsnosti ploché střechy. Pokud existuje jediné slabé místo, je ohrožena funkčnost všech vrstev konstrukce. Právě při jednotlivých opravách nebo kompletní sanaci může být počet a komplexnost detailů rozhodující pro použití tekutých…

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (1)

Ing. Marek Novotný, PhD.

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Prvním typem je lokální vypadnutí vrchní části hydroizolační fólie nad křížením výztužné vložky. V následujících textech…

alt

Nové normy 04/12

redakce

V dubnu byl zveřejněn Věstník ÚNMZ se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2012. ČSN EN 490 ed.…

alt

Vodotěsné systémy Triflex

Ing. Karel Peterka

Již 30 let se německá společnost Triflex GmbH specializuje na výrobu tekutých vodotěsných systémů aplikovaných za studena. V České republice jsou tyto výrobky a systémy dodávány firmou AXTER CZ s.r.o. Tato vodotěsná izolace aplikovaná tekutou formou za studena, je založena na bázi dvousložkového…

Řešení oslunění polyfunkčního objektu v Gabonu

Ing. Kateřina Ullmannová

ANOTACEČlánek se zabývá základním řešením polyfunkčního objektu ve státu Gabon v Africe z hlediska problematiky zastínění. ÚVODGabon se nachází v rovníkové Africe. Město Libreville, ve kterém se má navrhovaná polyfunkční budova nacházet, má souřadnice 0°23‘ severní zeměpisné šířky a 0.39°9.45‘…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné