Články

Vláknobetón - vlastnosti a možnosti, část II.

Materiály pro stavbu 3/2010

Použitie Pre zaistenie správnej funkcie vláknobetónovej konštrukcie a zamedzenie vzniku jej potenciálnych neskorších vád je potrebné rozlišovať aspoň dve zásadné oblasti použitia vlákien do betónov. Prvou je oblasť statická. Vlákna navrhnuté v určitejdávke majú úplne alebo čiastočne nahradiť…

Vláknobetón - vlastnosti a možnosti, část I.

Materiály pro stavbu 3/2010

Stavebníctvo, ako odvetvie priemyslu, sa v posledných rokoch potýkas čoraz intenzívnejším využívaním produktov chemického priemyslu,s racionalizáciou výroby a s inováciou tradičných technológií.Výsledkom by mali byť úspory vo výrobných nákladoch a možno ajzlepšenie úžitkových vlastností hotovej…

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část II.

časopis Střechy, fasády, izolace 12/2008

Možnosti sanace zdiva Protože bylo rozhodnuto, že provlhlé zdivo bude muset být sanováno, bylo a je nutné správně zvolit sanační metodu a technologicky správně a účinně ji provést.Obecně máme k dispozici tyto sanační metody: 1) Přímé metody sanace zdiva Přímé metody sanace se vyznačují tím,…

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část I.

časopis Střechy, fasády, izolace 12/2008

V rámci svého doktorského studia provádím společně se svým školitelem sledování a kontroly kvality výstavby větších stavebních celků rodinných domů v různých lokalitách v okolí Brna. V letošním roce byly především sledovány dvě lokality výstavby, na kterých byla vždy hlavním dodavatelem jedna a…

Základní přístupy k řešení sanací, část. II.

Ing. Michal Grossmann

2.1   Pojistné systémy v pozemním stavitelstvíV oblasti pozemního stavitelství se nejčastěji používají dva typy pojistných systémů. U staveb, kde je hydroizolační vrstva tvořena povlakovými izolacemi, se jako pojistný systém používají tzv. sektory. Principielně se jedná o to, že…

Základní přístupy k řešení sanací, část I.

Ing. Michal Grossmann

Srovnání základních přístupů k opravám a sanacím hydroizolačních systémů spodních staveb. Zhodnocení náročnosti prací v případě stavební konstrukce bez pojistného systému a staveb s instalovaným pojistným systémem. Základní rozdělení injekčních hmot.1.   Úvod Doba, kdy byla možnost stavět…

Betonové vodonepropustné konstrukce

Pavel Kasal

1. Úvod Předmětem tohoto článku jsou betonové vodonepropustné konstrukce, jejichž vodotěsnost je dosažena bez použití povlakových (bariérových) hydroizolací. Hlavním představitelem tohoto druhu konstrukcí je tzv. bílá vana. Bílá vana je betonová konstrukce, která kromě nosné funkce plní i funkci…

Vliv bludných proudů na řešení hydroizolací spodní stavby

Bohumil Kučera

V tomto článku se zaměříme pozornost na význam sekundárních izolací spodních staveb – hydroizolací ve vztahu k návrhu ochranných opatření staveb proti účinkům bludných proudů. Diskutována je funkčnost systému, jeho alternativy a rizika při poškození sekundárních izolací. Úvod Návrh ochranných…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné