Články

Hydrovibro izolace

Ing. Marcel Pelech A.W.A.L. s.r.o. )

Tento ne zcela známý termín izolace v sobě zahrnuje dva termíny, které je nutno splnit zároveň. Jedná se o vodotěsné izolace, které mají zároveň sloužit jako izolace zabraňující přenosu chvění z podloží do konstrukce budovy.

alt

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby

Ing. Marek Novotný, Ph.D. A.W.A.L. s.r.o. )

Vodotěsné izolace spodní stavby, když se porouchají, tak je průšvih a velký. Rád bych hned v prvních větách připomenul, že poruch vodotěsných izolací spodních staveb jsou velmi časté, jsou kombinované s výraznými náklady na sanace a opravy. V současné době není možné jednoznačně stanovit, který…

alt

Přehled kontrolních metod pro stanovení vlhkosti podkladních vrstev podlah používaných u nás i v zah

Ing. Petra Šrubařová, Ing. Ivan Misar, Ph.D.

Podkladní vrstva podlahy, ať už z betonové mazaniny či na bázi anhydritů, sice není na první pohled vidět, ale může významným způsobem ovlivnit konečný estetický dojem i funkčnost a životnost nášlapné vrstvy podlahy. V dnešní uspěchané době se technologické přestávky zkracují na minimum, často…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné