Články

Poznámka k přesnosti měření denního osvětlení

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Poznámka k přesnosti měření denního osvětlení doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 1. Úvod – nejistoty měření podle ČSN 361100-2Měření denního osvětlení se provádí současně dvěma luxmetry. Jedním se měří osvětlenost E (lx) v daném místě a druhým horizontální exteriérová osvětlenost EH (lx)…

Právní důsledky světelnětechnických studií

Ing. Marcel Pelech

Stále se zahušťující zástavba v atraktivních částech měst vede nutně ke sporům, které se týkají zastínění stávající zástavby stavbami novými. Některé z těchto sporů končí až v soudních síních, kde již nerozhodují technické argumenty, ale špatně či dobře formulované zákony a vyhlášky. 1.1 …

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné