Články

Zásady ochrany před hlukem způsobeným TZB v panelové výstavbě

Marcela Bosáčková

Umisťování nové technologie TZB při renovacích panelových domů podléhá legislativních požadavků Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Problematika snižování hluku je rozdělena do tří základních oblastí. Ty pak lze projekčně a konstrukčně…

Regenerace panelových budov z hlediska akustických vlastností

Jindřich Schwarz

Nezbytným předpokladem ochrany před hlukem v místnostech budov je zabezpečení normových požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách a normových požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí. Požadavky na akustické vlastnosti v době výstavby…

Akustické systémy STO

Marie Kuldová, Georg Stauber

Úvodem Smyslové vjemy navozují náladu a vzbuzují emoce, optické a akustické podněty ovlivňují nejvíce naše pocity. Zvuk působí bezprostředně na centrální nervový systém, a tak mají například hlasitost zvuku, frekvence a četnost zdrojů zvuku vliv na dobrou pohodu a schopnost koncentrace. …

Akustické vlastnosti trapézových plechů s akustickou výplní

Pavel Matoušek

V poslední době se stále více začíná dbát na uplatnění požadavkových norem týkající se povolené hladiny hluku jak v pracovní, tak bytové a odpočinkové sféře. Celková hluková zátěž a hlukové pozadí se v podstatě v celém životním prostředí postupně zvyšuje, takže proti tomu nastupuje stále přísnější…

Užitné ploché střechy a terasy z hlediska akustiky

Marcel Pelech

V současné době se vlivem snahy o zatraktivnění dispozic nebo efektivnějšímu zhodnocení lokality stále častěji dostáváme do situace, kdy se chráněné prostory dostávají přes stropní konstrukci do kontaktu s veřejně využívanými prostorami typu pochozích střech, teras případně i pojížděných ploch.…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné