Články

Střešní krytina z titanzinkového plechu

Robert Blecha

Poměrně nedávno jsem byl svědkem rozhovoru mezi dodavatelem stavby a investorem, který na dotaz k materiálu střešní krytiny nad garáží řekl: „Tu lepenku mi tam nedávejte, ta nic nevydrží, dejte mi tam ten titanzinek, ten je na věky a prý se nemusí ani natírat.“ Od té doby jsem se s podobným názorem…

Nevhodný podklad – vlhkost, šířka prken

Ivo Ušák

O výsledné kvalitě střechy s krytinou z asfaltových šindelů nerozhoduje jen vlastní kvalita pásu nebo jeho pokládky, ale i typ a stav podkladu. Ve většině případů je podklad tvořen dřevěným bedněním. Bednění na bázi dřeva musí být zhotoveno z materiálu, který má vlhkost max. 18%, při…

Poškození hydroizolace podpěrami hromosvodu

Jaroslav Brychta

Hromosvody jsou součástí převážné většiny plochých střech. Vedle technických požadavků na jejich návrh a provedení mají hromosvody určité požadavky na údržbu a na střechách je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu, revizi. Vlastní vedení hromosvodu je pochopitelně vedeno nejen po střeše, ale…

Problémy koordinace při realizaci střešních plášťů

Marek Novotný

Ve všech etapách přípravy staveb je nutná koordinace a to od projekčního řešení až po konečnou realizaci na stavbě. Již přípravné práce by měly být zpracovány tak, aby nebylo nutné na poslední chvíli řešit komplikované konstrukční detaily nebo rozebírat stavební konstrukce např. v důsledku toho, že…

Materiálová odolnost proti UV záření

Ivo Ušák

Rozdíl mezi kvalitně a nekvalitně vyrobeným šindelem může být i v odolnosti materiálu vůči účinkům UV záření. Živičný šindel musí být vyroben a upraven z takové živičné směsi, aby tato měla schopnost odolávat účinkům UV záření po celou dobu předpokládané a očekávané životnosti krytiny.Průvodním…

Problematika pokládání litého asfaltu na pěnové sklo

Richard Rothbauer

V průběhu loňského roku měla firma A.W.A.L.s.r.o. možnost dlouhodobě sledovat pokládku litého asfaltu na stavbě obchodně společenské centra „Galerie Vaňkovka v Brně“. Litý asfalt byl předepsán jako ochranná vrstva hydroizolací ve dvou různých skladbách střešních konstrukcí, a to skladby zateplené…

Absence posypu

Ivo Ušák

Hrubozrnný posyp (granulát) šindelů má kromě estetických funkcí vliv zejména na životnost vlastní krytiny. Souvislé pokrytí povrchu šindele granulátem zabraňuje expozici živičných vrstev vůči ultrafialovému záření. To ve svých důsledcích zpomaluje proces stárnutí živice (asfaltu). Granulát musí po…

Poruchy vzniklé špatným skladováním a manipulací

Marek Novotný

Při manipulaci a skladování je nutné, aby byla zachovávána základní pravidla slušného chování k hydroizolacím. V případě ignorace něktrých zásad dojed k nevratnému poškození izolačních materiálů. Obrázky v příloze ukazují důsledky špatného skladování asfaltových hydroizolačních pásů. Základní…

Výrobní poruchy hydroizolačních materiálů

Marek Novotný

Značné množství poruch hydroizolačních materiál a posléze i systémů vzniká již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby. Ne vždy je tento kontrolní mechanismus 100% účinný. Příčinou výrobních poruch může být: nevhodná konstrukce materiálů; nekvalitní suroviny; chyby kontroly…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné