Články

Vyrovnání podkladu

Ivo Ušák

V našem malém putování po poruchách šikmých střešních pláštů s krytinou ze živičných šindelů pokračujeme krásnou ukázkou špatného vyrovnání podkladu před aplikací krytiny. V případě, na který se můžete podívat na obrázku, nebyl proveden ani žádný pokus o vylepšení rovinnosti bednění střešní roviny…

Účelové plochě strechy

Jozef Oláh

Účelová plochá strecha je strecha, ktorá je určená na trvalé využívanie (napr. na rekreačné, športové, parkovacie účely, pestovanie rastlín atď.), jej nosná konštrukcia, skladba vrstiev strešného plášťa a úprava doplňujúceho súvrstvia musí zodpovedať predpokladanému druhu prevádzky. Príspevok…

Světlovody vhodně prosvětlí půdní vestavby

Radim Otýpka

Střešní okna neřeší všechny problémy V posledních letech významným způsobem narostl počet půdních vestaveb. Není se čemu divit, vždyť civilizace přináší zvýšené požadavky na využití každého koutu stavby. Každé patro domu má své specifika a tudíž různé stavebně-technické požadavky. U půdních…

Výpočtové modelování konstrukcí podkroví

Zbyněk Svoboda

Úvodem Při tepelně technickém posouzení šikmých střech a dalších konstrukcí vestavěného podkroví je třeba obvykle vyřešit několik specifických problémů počínaje vlivem opakujících se tepelných mostů ve skladbě konstrukce a konče například vlivem mechanického upevnění parozábrany. Řada projektantů…

Asfaltové šindele a nevhodný podklad

Ivo Ušák

Tloušťka materiálu použitého na vytvoření záklopu musí být taková, aby maximální průhyb konstrukce způsobený vlastní hmotností použitých materiálů a působením ostatního namáhání dle ČSN 73 0035 nebyl větší než 1/300 osové vzdálenosti podpěr bednění. Větší průhyb živičný šindel díky své flexibilitě…

Poruchy nevětraných střech se sklony 5° až 25°

Antonín Parys

Na poli obchodním se v nedávné době začala vést válka, jestli je větraná střecha lepší než střecha nevětraná. Hlavně v posledním období se s přísunem nových materiálů tyto otázky znovu a znovu vynořují. Náš malý příspěvek na toto téma se týká problémů nevětraných střech nebo málo a nevhodně…

Poruchy šikmého střešního pláště půdní vestavby

František Kulhánek

1.   ÚvodPůdní vestavby jsou jedním z nemnoha způsobů, jak za relativně přijatelných ekonomických podmínek získat nové kvalitní byty, často rozměrově, dispozičně i konstrukčně nadstandardní. Realizace půdních vestaveb však přináší řadu úskalí (jak ve fázi projektové tak i realizační),…

Rekonstrukce plochých střešních plášťů

Michal Matějček

Žádná konstrukce ve stavebnictví není věčná a v určitém časovém cyklu vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale i systémové opravy a nakonec celkovou rekonstrukci. U plochých střešních plášťů tomu není jinak. Nejčastějším důvodem pro rekonstrukci je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy a…

Střešní krytina z titanzinkového plechu

Robert Blecha

Poměrně nedávno jsem byl svědkem rozhovoru mezi dodavatelem stavby a investorem, který na dotaz k materiálu střešní krytiny nad garáží řekl: „Tu lepenku mi tam nedávejte, ta nic nevydrží, dejte mi tam ten titanzinek, ten je na věky a prý se nemusí ani natírat.“ Od té doby jsem se s podobným názorem…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné