Články

Poškození hydroizolace podpěrami hromosvodu

Jaroslav Brychta

Hromosvody jsou součástí převážné většiny plochých střech. Vedle technických požadavků na jejich návrh a provedení mají hromosvody určité požadavky na údržbu a na střechách je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu, revizi. Vlastní vedení hromosvodu je pochopitelně vedeno nejen po střeše, ale…

Problémy koordinace při realizaci střešních plášťů

Marek Novotný

Ve všech etapách přípravy staveb je nutná koordinace a to od projekčního řešení až po konečnou realizaci na stavbě. Již přípravné práce by měly být zpracovány tak, aby nebylo nutné na poslední chvíli řešit komplikované konstrukční detaily nebo rozebírat stavební konstrukce např. v důsledku toho, že…

Materiálová odolnost proti UV záření

Ivo Ušák

Rozdíl mezi kvalitně a nekvalitně vyrobeným šindelem může být i v odolnosti materiálu vůči účinkům UV záření. Živičný šindel musí být vyroben a upraven z takové živičné směsi, aby tato měla schopnost odolávat účinkům UV záření po celou dobu předpokládané a očekávané životnosti krytiny.Průvodním…

Problematika pokládání litého asfaltu na pěnové sklo

Richard Rothbauer

V průběhu loňského roku měla firma A.W.A.L.s.r.o. možnost dlouhodobě sledovat pokládku litého asfaltu na stavbě obchodně společenské centra „Galerie Vaňkovka v Brně“. Litý asfalt byl předepsán jako ochranná vrstva hydroizolací ve dvou různých skladbách střešních konstrukcí, a to skladby zateplené…

Absence posypu

Ivo Ušák

Hrubozrnný posyp (granulát) šindelů má kromě estetických funkcí vliv zejména na životnost vlastní krytiny. Souvislé pokrytí povrchu šindele granulátem zabraňuje expozici živičných vrstev vůči ultrafialovému záření. To ve svých důsledcích zpomaluje proces stárnutí živice (asfaltu). Granulát musí po…

Poruchy vzniklé špatným skladováním a manipulací

Marek Novotný

Při manipulaci a skladování je nutné, aby byla zachovávána základní pravidla slušného chování k hydroizolacím. V případě ignorace něktrých zásad dojed k nevratnému poškození izolačních materiálů. Obrázky v příloze ukazují důsledky špatného skladování asfaltových hydroizolačních pásů. Základní…

Výrobní poruchy hydroizolačních materiálů

Marek Novotný

Značné množství poruch hydroizolačních materiál a posléze i systémů vzniká již ve výrobě. Většinu chyb by měla eliminovat kontrola výroby. Ne vždy je tento kontrolní mechanismus 100% účinný. Příčinou výrobních poruch může být: nevhodná konstrukce materiálů; nekvalitní suroviny; chyby kontroly…

Poruchy vzhledu – architektonické hledisko (kosmetické poruchy)

Marek Novotný

Střešní plášť je v podstatě pátou fasádou stavby, proto i tato část objektu by měla vypadat esteticky. V tomto případě jde zejména o estetický vzhled střešního pláště, který má samozřejmě přímý vztah s jeho životností:- Rovinnost, jak povrchu (hydroizolačního povlaku), tak i podkladu, který se…

Poruchy vyplývající z provozu a údržby a všeobecně se zacházením s hydroizolacemi

Marek Novotný

Slušně, s úctou a dobře bychom se měli chovat nejen k lidem, ale i svým věcem, či výsledkům práce své i někoho jiného. Proto i střešní plášť si zaslouží dobré zacházení... Pokud si sami postavíte rodinné domek, vydáte mnoho úsilí a každičký "šrám" vás bude hodně mrzet. Bohužel v naší malé zemi…

Poruchy z požárního hlediska

Marek Novotný

Požární hledisko se sice u střešních plášťů v současné době dominantně vztahuje k hydroizolačnímu povlaku, ale na celý střešní plášť včetně tepelné izolace a nosné konstrukce je přesto nutno hledět jako na komplex. Při požárech některých hydroizolačních a tepelně izolačních materiálů vznikají…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné