Články

Ochrana staveb proti radonu z podloží

Martin Jiránek

Úvod Na počátku roku 2006 vstupují v platnost revidovaná znění ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Revize byly vyvolány změnami legislativních předpisů (vyhláška 184/1997 Sb. byla nahrazena vyhláškou 307…

Izolace proti radonu - díl 2.

Martin Jiránek

Příručka, kterou si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz na konci stránky, je určena pro vlastníky a uživatele domů, v nichž byla zjištěna mírně zvýšená koncentrace radonu a jeho produktů přeměny (tzv. ekvivalentní objemová aktivita v rozmezí do 300 Bq/m3). Uvádí základní informace o radonu a o…

Izolace proti radonu - díl 1.

Martin Jiránek

Příručka, kterou si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz na konci stránky, pojednává o ochraně nových staveb prostřednictvím protiradonové izolace. Tomuto tématu byla dána přednost proto, neboť protiradonová izolace je opatřením nejčastějším a tvoří i základní díl opatření kombinovaných. Vytvořit…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné