Články

Vitruvius o denním světle

Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Význam osvětlení denním světlem si uvědomovali lidé už ve starověku. Toto vědomí bylo silné i proto, že umělé osvětlení bylo v té době nedokonalé, neboť mohlo být zajišťováno pouze spalováním organických přírodnin.

alt

Výpočtové modely dráhy slunce v kontextu nové evropské normy

Ing. Marcel Pelech, Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Tento příspěvek vznikl na základě prezentace konané v rámci setkání CEN/TC 169/WG 11 v Kodani v květnu roku 2013. V rámci nově připravované evropské normy na denní osvětlení se připravuje část, která řeší proslunění. V rámci této přípravy se rozvinula diskuse, zda a jak je nutné stanovovat…

alt

Řešení oslunění polyfunkčního objektu v Gabonu

Ing. Kateřina Ullmannová

ANOTACEČlánek se zabývá základním řešením polyfunkčního objektu ve státu Gabon v Africe z hlediska problematiky zastínění. ÚVODGabon se nachází v rovníkové Africe. Město Libreville, ve kterém se má navrhovaná polyfunkční budova nacházet, má souřadnice 0°23‘ severní zeměpisné šířky a 0.39°9.45‘…

Konec jednoho sporného rozsudku

Ing. Marcel Pelech

Jak již bylo inzerováno je v současné době platná novelizovaná vyhláška ČR 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Mimo jiné je upraven i §13, který se zabývá prosluněním. Na základě původního znění, které bylo po jazykové stránce nešťastné a neodpovídalo původnímu záměru autora, byl…

Některá úskalí současné legislativy ve světelné technice

Ing. Marcel Pelech

ANOTACEV České republice potažmo v Československu je jak denní osvětlení tak oslunění zavedeno v normách a legislativě již dávno. Mohlo by se tedy zdát, že za tak dlouhou dobu nás již nemůže v dané oblasti nic překvapit, přesto opak může být spíše pravdou. Nejedná se ale o překvapení v rovině…

Energetická náročnost osvětlovacích soustav

Ing. Petr Žák, Ph.D.

Problematice energetické náročnosti a úspor elektrické energie je pozornost věnována již řadu let. V posledním desetiletí se v důsledku diskuze o globálním oteplování a jeho dopadech zvýšil tlak na rychlejší zavádění postupů týkajících se snižování energetické náročnosti budov a jejího hodnocení do…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné