Články

Podkrovní bydlení z hlediska akustiky

Střechy, fasády, izolace 9/2009

Bylo již popsáno mnoho článků o způsobu provádění podkrovních bytů a mohlo by se zdát, že nás už nic nepřekvapí. Podkrovní bydlení je prováděno jako rekonstrukce šikmé střechy s využitím podkroví nebo jako nástavba nad posledním podlažím ploché střechy či jako zcela nová výstavba…

Zkušenosti z měření neprůzvučnosti

Ing. Marcel Pelech

Názor, že splněním všech požadavků na neprůzvučnost konstrukcí nutně musí vést k celkové  spokojenosti klienta, nemusí být vždy pravda. Naopak v poslední době se množí stížnosti na nedostatečnou neprůzvučnost konstrukcí, přestože se toto měřením často neprokáže. 1.1 ÚvodV současnosti se…

Zásady ochrany před hlukem způsobeným TZB v panelové výstavbě

Marcela Bosáčková

Umisťování nové technologie TZB při renovacích panelových domů podléhá legislativních požadavků Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Problematika snižování hluku je rozdělena do tří základních oblastí. Ty pak lze projekčně a konstrukčně…

Filtr

Výrobky

Teorie

Aplikace

Obecné