Izolace 2015

Téma: Spodní stavba
Pořadatel: A.W.A.L. s.r.o.
Typ události: konference
Místo konání: PVA EXPO Praha - Letňany
Adresa: Beranových 667, Praha 9 – Letňany, 199 00 odkaz na mapu
Datum konání: 22.01.2015 - 22.01.2015

Pozvánka

Konference IZOLACE 2015
Izolace spodní stavby a předání cen memoriálu Antonína Fajkoše

16. ročník konference

Datum konání: 22. ledna 2015 od 9:00

Místo: PVA EXPO Praha - Letňany

Téma: „Izolace spodní stavby “

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA

Vložné na konferenci - účastnický poplatek:
1200,- Kč bez DPH; pro členy ČKAIT a ČKA sleva 300,- Kč bez DPH

Vložné zahrnuje:

  • účast na konferenci Izolace 2015,
  • sborník na CD,
  • občerstvení,
  • volný vstup pro 2 osoby na 17. ročník veletrhu Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha (22.-24.1. 2015) po celé tři dny konání v PVA EXPO Letňany.

Registrace: od 17.11. 2014 do 9. 1. 2015

Společnost A.W.A.L. s.r.o zabývající se stavební fyzikou a stavebními izolacemi Vás jako pořadatel zve na konferenci Izolace 2015, tentokrát pod názvem „Izolace spodní stavby“.

Ústředním tématem připravovaného ročníku je ochrana staveb pod úrovní terénu. Toto téma není voleno náhodně. V posledních letech se v naší činnosti objevuje neustále se zvětšující množství případů poruch ve spodních stavbách, které řešíme ať už v rámci znalecké činnosti nebo též v rámci projektů. Dotýká se to jak izolací, tak celkového přístupu k této problematice včetně provádění.

Jsme rádi, že se bude, stejně jako v minulých ročnících, pomáhat dobré věci. V rámci konference bude pořádána tombola, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Dílna Eliáš.

Občanské sdružení Dílna Eliáš vzniklo na podzim roku 1997 za účelem zřízení keramické dílny, ve které by mohli lidé s postižením uplatnit své dovednosti, dále se rozvíjet a najít sociální začlenění. Iniciátorkami tohoto projektu byly studentky VŠO – Institutu pedagogiky volného času oboru Sociální terapie a léčebná pedagogika Helena Kuldanová, Monika Nosková a Daniela Kederová. Velkým pomocníkem i spoluzakladatelem Dílny Eliáš byl Horst Altfeld z Association La Branche ve Švýcarsku. Zpočátku fungovalo občanské sdružení jako jeden z článků současně vzniklého Spolku pro léčebnou pedagogiku, od roku 2001 je však už samostatným subjektem.

Kontakt s klienty v keramické dílně vedl členy sdružení záhy k pomýšlení na další potřebné projekty. Odtud vzešla iniciativa k založení partnerského zařízení v Srbči na Rakovnicku – týdenního stacionáře Společenství Dobromysl. O něco později vznikl i druhý projekt našeho sdružení – Eliášův obchod, který funguje jako tréninkové pracoviště a prodejní místo nejen naší keramické dílny, ale i několika desítek dalších neziskových organizací.

Od roku 2005 tedy vedlo o. s. Dílna Eliáš současně dvě sociální služby – Keramickou dílnu Eliáš a Eliášův obchod. V počátečních letech existence Eliášova obchodu byly obchod i keramická dílna vedeny jedním pracovním týmem, což se z dlouhodobého hlediska ukázalo jako nepraktické. V září 2009 byly proto vytvořeny týmy dva a obě pracoviště začala fungovat samostatně pod záštitou o. s. Dílna Eliáš. V červenci 2012 se Eliášův obchod osamostatnil zcela a nyní svoji sociální službu provozuje pod nově založenou obecně prospěšnou společností Via Roseta o.p.s.

Těšíme se na Vaši účast i jménem ostatních, kteří se na přípravě konference Izolace 2015 podílejí. Kromě organizátora A.W.A.L. s.r.o. a hlavní mediálního partnera internetového portálu izolace.cz to jsou:

Spolupráce s veletrhy:
Střechy Praha Solar Praha a Řemeslo Praha

Záštitu převzali:
ČSSI a CSI a.s.

Hlavní partner:
Fatra a.s.

Partneři:
DEHTOCHEMA-TN a.s.  a MC - Bauchemie s.r.o. 

Mediální partneři:
ASB
Materiály pro stavbu
Realizace staveb
Střechy fasády izolace